ÖDED

ÖDED (Ödeme ve Elektronik Para Derneği) 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden tek sektör derneğidir.

Vizyon

  • Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin gelişmesine, etkinliğinin ve yaygınlığının artmasına liderlik ederek, Finansın tabana yayılmasına öncülük etmek, Tüketicinin ve İşletmelerin hayatını kolaylaştıracak, güvenli , kolay ve yenilikçi hizmetlere ulaşmasını sağlamak,
  • Türkiye’yi ödeme sistemlerinin en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirerek, bölgesinde lider “merkez üssü” haline getirmek,
  • Türkiye’yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmek,
  • Üyeler ve sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmek.