PR Komitesi

Komitenin amacı;

  • Dernek tanıtım politikasının belirlemesi
  • Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinin yapılması
  • Basın ile ilişkilerin takibi
  • Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması
  • Etkinlik çalışmalarının organize edilmesi
  • İletişim materyallerinin oluşturulması
  • PR ajansı çalışmalarının dernek amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda koordine edilmesi