Hukuk ve Mevzuat Komitesi

Komitenin amacı;

  • Sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren alanlara,
  • Mevzuat ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi sürecine etkin olarak destek sağlamak
  • Yapılan düzenlemelerin etkili bir biçimde hayata geçirilmesi için gereken çalışma ve tespitleri yapmak,
  • Araştırmalar yürütmek,
  • İlgili kurum ve kuruluşlara bu çerçevede öneriler sunmak ve bu konularda Dernek görüşü oluşturmaktır.