Güvenlik Komitesi

Komitenin amacı;

  • 6493 sayılı kanun kapsamında lisanslandırılmış ÖDED üyesi kuruluşlarda karşılaşılabilecek sahtekarlık ve dolandırıcılıkları önleyici çalışmalar yapmak,
  • Mobil Ödeme, Para Transferi, Ödeme Servis Sağlayıcı, Fatura Ödeme ve Elektronik Para kategorilerinde lisanslı olarak faaliyet gösteren dernek üyesi kuruluşların minimum müşteri kazanım ve sahtecilik tespit standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  • ÖDED bünyesinde oluşturulmuş Etik komitesi ile Hukuk Mevzuat Komitesi’ne Güvenlik konusunda tavsiye kararlarını
  • Sahteciliğin önlenmesine yönelik olarak güvenlik çözümlerini belirlemek, bu amaçla yapılacak hukuki düzenleme, standart, kural, prosedür ve yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak, bu konuda Hukuk Mevzuat komitesine ve Yönetim Kuruluna görüş iletmek,
  • Sahtecilik trendlerini ve gelişimini takip etmek,
  • Kolluk Kuvvetleri, karar verici, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek,
  • Ödeme sistemleri güvenliği konusunda yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri takip edip, üyelere bilgi aktarımını sağlamak, yeni sahtecilik trendleri ile ilgili komite üyesi kuruluşları
  • Belirlenen güvenlik stratejileri doğrultusunda Dernek çalışanları ile kuruluşların üst yönetimlerini ve Dernek Yönetim Kurulu’nu gerekli konuların incelenmesi, analiz ve tavsiye oluşturması için yönlendirmek,
  • Yeni iş modelleri ve ürünlere ilişkin sahtecilik bakış açısı ile risk değerlendirmesini yapmak, potansiyel riskler ve muhtemel önleme metodları hakkında görüş
  • Sahtecilik ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik olarak faaliyet gösteren 3.parti kurum, kuruluş ve şirketler ile toplantılar düzenlemek, komite toplantılarında komite üyelerini bilgilendirmek.