Güvenlik Komitesi

Komitenin amacı;

  • Ödeme sistemlerinde oluşabilecek sahtekarlık ve dolandırıcılıkları önleyici çalışmalar yapmak,
  • Güvenlik önlemlerini saptamak, bu amaçla yapılacak hukuki düzenleme, standart, spesifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Sahtecilik tür ve gelişimini takip etmek,
  • Kolluk Kuvvetleri, karar verici ve düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri sürdürmek,
  • Ödeme sistemleri güvenliği konusunda yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri takip edip, üyelere bilgi aktarımını sağlamak,
  • Belirlenen güvenlik stratejileri doğrultusunda Dernek  çalışanlarını gerekli konuların incelenmesi, analiz ve tavsiye oluşturması için yönlendirmek,
  • Diğer birimler ve komitelerden gelen sahtekarlığı önleyici çalışmalar ve güvenlik standardı önerilerini oluşturmak,