Etik Komitesi

Komitenin amacı;

  • Sektörel etik kültürünü oluşturmak, yerleştirmek ve geliştirmek,
  • Üyelerin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
  • Etik ilkeleri ve uygulamalarını değerlendirmek,
  • Dernek üyesi olmayan, mevcut düzenlemeler veya etik ilkeleri ihlal eden şirketler hakkında düzenlemeler çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanmasını temin etmek