Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruldu!

Dernek statüsünden, meslek birliğine dönüşen Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık; birlik sayesinde finansal sektörler için gerekli olan güven, farkındalık, etik, uyum gibi alanlarda sektörün üzerine düşen görevi çok daha koordineli ve etkin bir şekilde yerine getirebileceğini söylüyor.

Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED); gönüllülük esası üzerine kurulan dernek statüsünden, sektör adına ortak kararlar alınan, uygulama bütünlüğü sağlayan ve pratikler geliştirebilen etkin, daha güçlü bir organ olan meslek birliğine dönüştü.

Merkezi İstanbul olan birlik; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak; birbirleri, temsilcileri ve müşteri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak; üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak; üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının geliştirilmesini temin etmek amacıyla hizmet ediyor.

Meslek Birliği sayesinde finansal sektörler için gerekli olan güven, farkındalık, etik, uyum gibi alanlarda sektörün, üzerine düşen görevi çok daha koordineli ve etkin bir şekilde yerine getirebileceğini söyleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Birlik; ödeme sistemlerinin ve üyelerinin faaliyetlerinin gelişmesi için strateji geliştirme, pazar verileri paylaşmak gibi bugüne değin ihtiyaç duyulan çok önemli boşlukları dolduruyor” dedi.

Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 1 ay içinde birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlü. Statünün yürürlüğe girmesinden önce faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları ise birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen 1 ay içinde birliğe üye olmak zorunda. Birlik organları oluşturuluncaya kadar üyelik başvuruları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sonuçlandırılıyor. Statünün hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütüyor.

Birlik Statüsüne erişmek için tıklayınız.