Dünyayı 2’ye katladık! Türkiye’de “hesaplı” nüfus oranı fırladı

Dünya Bankası tarafından üç yılda bir yayınlanan Global Findex raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye’de finansal kuruluşlarda hesabı bulunan 15 yaş üstü nüfusta yaklaşık 12 puanlık artış yaşanırken, Türkiye bu sıçramayla dünyayı 2’ye katladı. ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, “Bu inanılmaz yükseliş ödeme ve elektronik para kuruluşlarının üstlendiği rolün çok açık bir göstergesi. Tüm finansal sistemle birlikte elde ettiğimiz başarıdan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Dünya Bankası tarafından global ekonominin yüzde 97’sini temsil eden 144 ülkede 150 bin kişinin katılımıyla hazırlanan Global Findex raporunun 2017 sonuçları yayınlandı. Üç yılda bir yayınlanan rapora göre, Türkiye’de finansal kuruluşlarda hesabı bulunan 15 yaş üstü nüfusun oranında 11.9 puanlık artış yaşanırken, bu yükselişle Türkiye finansın tabana erişiminde dünyayı 2’ye katladı.

2017 Global Findex raporuna göre, dünyada 2014 yılında yüzde 62 olan 15 yaş üstü nüfusun hesap sahipliği oranı, 2017’de yüzde 68.5’e yükseldi. Rapora göre, Türkiye’de ise 2017’de 15 yaş üstü 59.4 milyon nüfusun yüzde 68.6’sının bir finansal kuruluşta hesabı bulunuyor. Bu oran, bir önceki araştırmanın yapıldığı 2014 yılında yüzde 56.7 düzeyindeydi. Başka bir deyişle Türkiye’de 1.000 kişi ile yapılan görüşmeden ortaya çıkan sonuca göre, geçen 3 yıllık sürede 11.9 puanlık inanılmaz bir yükseliş gözlendi. Dünyada geçen 3 yılda 6.5 puanlık artış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye bu sıçramayla dünyayı 2’ye katladı.

Mobil hesap sahipliğinde dev sıçrama

Öte yandan rapora göre, 15-24 yaş arasındaki genç nüfusun hesap sahipliği 2014 yılında yüzde 41.5 iken 2017’de bu oran yüzde 55.9’a çıktı. Dünyada ise geçen 3 yıllık süreçte sadece 9.3 puanlık artış gözlendi. Araştırmada ortaya çıkan diğer bir önemli veri ise 2014 yılında sadece yüzde 0.8 olan mobil hesap sahipliği, yüzde 16.4’e yükseldi. Dünyada ise bu oran yüzde 2.1’den yüzde 4.4’e çıktı.

“Ödeme kuruluşlarının önemli bir rol üstlendiğinin göstergesi”

Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı (ÖDED) Burhan Eliaçık, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Tüm dünya ölçeğinde yapılan bu kapsamlı araştırma, 2013 yılında yürürlüğe giren kanunla, henüz finansal sistemle tanışmamış geniş kitlelerin finansal sisteme erişiminin ve katılımının sağlanması amaçlanan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ne kadar önemli bir rol ve sorumluluk üstlendiğinin açık göstergesidir. Tüm finansal sistemle birlikte elde ettiğimiz başarıdan dolayı gurur duyuyoruz.”